arsta.foretagslokaler-stockholm.se: Foretagslokal i Årtsavägen

Foretagslokal i Årtsavägen

Årtsavägen löper från Johanneshosvägen i sydost och overgår till Svärslångsvägen i nordväst. Vägen korsar Södra länken, en högt trafikerad väg i Stockholm. Detta är dock inte speciellt märkbart eftersom den delen av Årstavägen som korsar leden är den så kallade Årstatunnels, vilken år under mark. Från Årstavägen är det alltså snabb transport in till innerstaden och närliggande orter. Vid sidan av Årstavägen ligger Årsta Torg som erbjuder ett stort utbud av service i form av närbutiker och restauranger. Ett av Sveriges mest kända kebabställen ligger här, Palmyra Kebab. På grund av det höga trycket från kunderna på fredagar, blev ägarna tvungen att stänga verksamheten under dessa dagar.

Företagslokaler är lokaler tillämpade för företag med diverse verksamheter; kontor, butik, industri och lager. När du letar efter en lokal till din verksamhet bör du fundera på vilken typ av lokal du behöver, vad den ska användas till och storlek av lokal som du vill hyra, samt det geografiska läget. Fördelen med att hyra en lokal för ditt företag är att det ofta medför flexibilitet. Hyra och regler kan variera beroende på hyresvärden. Generellt gäller ett hyresavtal tills vidare och uppsägnignstiden är oftast nio månader. Börja din sökning av lokaler för ditt företag genom länkarna till höger.